Home

Vesti iz sveta

Prvi deo reportaže

Treći deo reportaže

Svetozar Janković

Livade, Istra (Hrvatska)

Foto reportaža sa pčelarskog seminara u Celju 1. i 2. mart 2003

2. deo

 

Kasetna centrifuga

 

 

Žičana podnjača

 

Inkubator za izleganje matica

(Danilo Bedek i Boštjan Grom)

detaljnije na www.cebelarstvo-bedek.com