Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2023

Stanje na pčelinjaku

Kao što je pisano za prethodnih nekoliko meseci, sve je sve više pčelinjaka na kojima se dešavaju masovna i nagla slabljenja društava, napuštanja košnica i propadanja. Do septembra smo imali relativno slaba društva, ali koja su imala šanse za preživljavanje. Već u oktobru, ta društva su naglo slabila i propadala a to se dešavalo i sa društvima koja su ranije bila jača. U novembru se takav trend nastavo i slično može da se očekuje u tokom decembra. Kasnije sa velikom verovatnoćom može da se javi dodatni problem, što će slaba ili kritična društva da budu sve više iscrpljena zimovanjem i eventualnim negovanjem novog legla. Neki pčelari su izveštavali o pojavi naknadnog, povećanog opadanja varoe pri dodatnim tretmanima u oktobru i novembru. Može da se smatra da je ovakva situacija sa pčelama u znatnoj meri uzrokovana varoom, kako direktno, tako i preko virusa, koji se prenose preko nje. Treba ipak imati u vidu da se virusi prenose i direktno pčelama - bez varoe. Takođe, pri slabljenjima i stradanjima, ima uticaja to što su pčelinja društva generalno gledajući slaba još od juna meseca pa i ranije.

U krajevima gde su uslovi za razvoj društava bili pogodniji pčele su u boljem stanju. Pčelar je u nekoj meri mogao da utiče na razvoj, ali pokazuje se - ne baš mnogo. Jun je bio kišan i nepovoljan za razvoj, a to je udarni mesec što se tiče snage društava - ona tada treba da su najjača.

Radovi na pčelinjaku

Kao što je savetovano i za prethodni mesec, zbog situacije na pčelinjacima koja je u ponegde blizu kritične ili već kritična, i za ovaj mesec se savetuje povremeni obilazak pčelinjaka da bi se videlo da li možda ima pojava grabeži, napuštanja košnica ili propadanja. U slučaju da se primeti grabež, ako je društvo stradalo najbolje je da se ramovi povade i odnesu u magacin (eventualno preko folije da se stave na neku drugu košnicu) a košnica ostavi otvorena da bi se grabež smirila. Ta provera sada može da se ostvari i kroz tretman oksalnom kiselinom, koji je prilika da se vidi da li su društva živa i da se odredi približna veličina zimskog klubeta. Temperature vazduha krajem novembra su pogodne za obavljanje tretmana oksalnom kiselinom a možemo da očekjemo da će slično biti i početkom decembra.

Iako veliki broj pčelara praktikuje da preventivno stavlja pogače još pred početak zimovanja, smatramo da to nikako ne treba raditi jer nema svrhe. Društvo koje je normalno pripremljeno za zimu imaće sigurno dovoljno hrane do proleća. Ako je nekim slučajem usled tihe grabeži i drugih razloga košnica ostala bez hrane, mnogo je bolje uzeti iz neke druge košnice (ili od stradalih društava) ram sa medom i dodati ga uz samo klube. Porazumeva se da društva nisu stradala od neke zarazne bolesti, ako jesu onda se ramovi od njih ne uzimaju.

Ako se primeti da su društva izrazitije oslabila, leta treba još više suziti a te košnice posebno zabeležiti kako bi se i kasnije pratilo njihovo zimovanje.

Ostali radovi

Posle kraćeg odmora, u radionici je sada više posla, pogotovo za pčelare sa većim brojem košnica. Jedan od ranije neplaniranih poslova, na žalost, sada je možda nakadno topljenje saća od društava koja su eventualno stradala tokom jeseni. Uz to ide i čišćenje i dezinfekcija ramova i košnica. Istopljen vosak najbolje je odmah zameniti za satne osnove, kako bi one odstajale do proleća, i time dobile na čvrstini i kvalitetu.

U dane bez padavina i ako zemljište nije zamrznuto i pod snegom, može se saditi medonosno drveće i žbunje na pčelinjaku i okolini. Sada je veoma pogodno da se izvrši priprema zemljišta za setvu medonosnog bilja u proleće.