Povratak na dečju stranu

 

Pčelarstvo

Ljudi su se od najdavnijih vremena bavili pčelarstvom. Poznat je praistorijski zidni crtež, otkriven u pećini u istočnoj Španiji, za koji se smatra da potiče iz perioda 5000 godina pre nove ere, koji je star, znači, preko 7000 godina. Na crtežu se vidi čovek koji se pomoću konopaca penje prema pčelinjem gnezdu visoko negde u stenama da bi izvadio med.

Prve košnice su bile u stablima drveća, ljudi su ih oblilazili i povremeno iz njih vadili med. Prvi pčelari nisu gajili pčele, već su samo oduzimali med pčelinjim zajednicama koje su pronalazili u šupljinama stabala. Kasnije, prve košnice su pravili od šupljih stabala, pa od pruća, slame ili kore drveta. Tek pre oko 200 godina, pojavljuju se prve košnice kod kojih je ram mogao da se slobodno vadi, bez narušavanja celine pčelinjeg gnezda. Konstruktori tih košnica bili su Amerikanac Langrstrot, Rus Prokopovič, i drugi.

Danas u svetu postoji veoma mnogo tipova košnica, najrazličitijih dimenzija. Konstruktori su ih pravili vodeći računa o klimatskim i drugim uslovima a takođe, u zavisnosti od rase pčela koje su gajili. Najpoznatija dva tipa su Dadan - Blatova i Langstrot - Rutova košnica. Postoje još i Fararova, Anton - Žnidaričeva, pološka i mnoge druge.