Home

diskusiona grupa "pčela"

 

Istorijat Diskusione grupe "pčela"

Grupa je osnovana marta 2001. godine i prvih nekoliko meseci skoro nije ni bilo neke posebne aktivnosti, da bi se s jeseni te godine  broj članova povećao i komunikacija zaživela.

Grupi su se priključivali pčelari iz svih republika bivše SFRJ, kao i oni koji su otišli da žive u inostranstvu i dr. Na grupi je bilo i ima članova koji se direktno i ne bave pčelarstvom, već su na neki način sa njim povezani, ili se trenutno ne bave, a ranije su se bavili. Na grupi ima i žena, u novije vreme sve više, što govori o sve većoj popularnosti pčelarstva među ženama. Što se tiče profesija članova, može se predpostaviti da su zastupljene najrazličitije profesije, a i u pogledu starosti članova, grupa je vrlo raznolika. Isto važi i u pogledu pčelarskog iskustva, tipa košnica, uslova pčelarenja i dr.

U početku je bilo dozvoljeno slanje atačmenta, ali se posle nekoliko incidenata sa slanjem dodataka uz poruke odustalo od toga i atačmenti nisu dozvoljeni. Vrlo jak razlog za to je i mogućnost slanja virusa putem atačmenta.

Broj članova grupe se postepeno povećavao, a izvestan broj njih je bio učlanjen i sa adresama na yahoo, tako da je stvarni broj članova manji od onog koji se prikazuje na yahoo serveru.

Grupa je doživela dve velike reforme, tokom kojih su uspostavljana ili menjana pravila i koje su sprovođenje radi prevazilaženja nekih nagomilanih protivrečnosti. Posle tih reformi, broj članova je naglo opadao, pa kasnije opet ponovo rastao.

Iako to nije cilj, činjenica je da osnivač grupe daje najveći pečat a samim tim što je najodgovorniji za rad grupe, on ima odgovornost i prema sebi, da radi najsavesnije i najbolje moguće, da neguje i razvoja ono što je stvorio. Istovremeno, sa razvojem, grupa na neki način i prestaje da bude "vlasništvo" osnivača, već svih članova, pogotovo onih aktivnih.

Specifičnost grupe "pčela" je možda nešto veće angažovanje moderatora oko međuljudskih odnosa na grupi, u poređenju možda na stanjem na nekim drugim grupama. Ona je na neki način "osetljivija" na incidentne situacije, neiskren odnos članova prema grupi i dr. što treba imati u vidu prilikom učlanjenja. Cilj moderatora je da se već samim učlanjavanjem novih članova izbegnu mogući nesporazumi i problemi. Bilo je na žalost više kriznih perioda, koji su često imali za posledicu isključenje ili samoisključenje nekih članova usled nemogućnosti nalaženja zajedničkog jezika sa moderatorom-osnivačem. Kroz grupu su prošli pojedinci koji se nisu mogli uklopiti u njen rad ili u kriterijume osnivača, možda najviše iz razloga što i inače imaju nekih ličnih problema u odnosima sa ljudima, ali svejedno, nema nikakvog smisla dalje se upuštati u tu problematiku.

Iako je jedno vreme funkcionisalo kažnjavanje članova opomenama ukoliko ugroze rad grupe ili prekrše neka pravila (u početku nepisana, kasnije pisana), od toga se odustalo, po odluci osnivača. Članstvo u grupi se po njegovom shvatanju ne može povezati sa ikakvim kažnjavanjem (osim sa isključenjem, što je doduše najteže kažnjavanje), ali s obzirom da uvek može doći do nekih problematičnih situacija (i u moderisanoj grupi a kamoli u nemoderisanoj) osnivač će sve takve situacije rešavati samo mimo grupe, u direktnom kontaktu sa pojedinim članovima.