Home

diskusiona grupa "pčela"

Pravila Diskusione grupe "pčela", sa preporukom osnivačaPREPORUKE

Svakome ko smatra da su dole navedena pravila preoštra ili neprihvatljiva preporučuje da se ne učlanjava i time će se izbeći nepotrebna nerazumevanja ili konfrotacije.

Učlanjavanje u grupu "pčela" ne treba shvatati kao nešto formalno i obavezno, vec naprotiv, kao priključenje jednoj posebnoj grupi pojedinaca dobre volje, pozitivne energije i iskrene želje za komunikacijom i saradnjom.

Svakome ko nije u stanju da tako pristupi grupi savetuje se da ne bude član. I u slučaju da nije član grupe, sva eventualna pitanja koja bude imao, molbe i dr. može uputiti osnivaču grupe na lični email, od koga će sigurno dobiti odgovor, a ako bude želeo, osnivač grupe ili neki drugi član grupe mogu proslediti njegovo pitanje na grupu i kasnije mu poslati odgovore. Takođe, jednom godišnje se pravi pregled diskusija sa grupe i osim na Yahoo sajtu grupe, objavljuje se i svima je dostupan na sajtu pcela.co.yu.

Ni u jednoj grupi nije poželjno da članovi budu samo pasivni primaoci poruka jer tada osnivanje grupe nema smisla. Ako želite da se tako odnosite prema grupi, savetujemo Vam da se ne učlanjavate.

Imate mogućnost da izaberete i neke druge grupe sa područja Srbije i bivše YU (kao i grupe iz sveta, na drugim jezicima), a linkove za neke od njih dajemo na strani o diskusionim grupama. Članstvo u grupi "pčela" svakako ne podrazumeva da ne možete biti član i neke druge grupe i obrnuto.

Nastojte da se grupama ne obraćate formalno ili neiskreno, a na tome posebno insistiramo na grupi "pčela". To znači da ne šaljete duple - istovetne poruke na više grupa (jak razlog za tu preporuku može biti i samo to što je mnogo članova istovremeno učlanjeno u više grupa), da se ne obraćate samo sa željom da nešto dobijete i odete, da budete na jednoj grupi samo pasivni a na drugoj aktivni i sl.

Iako su mnoge grupe osnivane navodno sa ciljem da se na njima vode diskusije na neke posebne teme, skoro bez izuzetaka su se svele na to da se obavlja najrazličitija i najšira komunikacija. Ne možemo ulaziti u tu problematiku, niti to ima smisla, ali potrebno je da budete svesni toga da uključivanjem u više grupa još više i neminovno ulazite  i u problematiku međuljudskih (i međugrupnih) odnosa (i u pozitivnom i negativnom smislu) i da i hteli to ili ne, imate i sopstvenu odgovornost za postojanje i rad tih grupa.

*************

PRAVILA diskusione grupe "pčela"


Diskusiona grupa "pčela" je nemoderisana grupa, što znači da se poruke poslate na grupu automatski preko Yahoo servera prosleđuju svim članovima.

Cilj ove grupe je da ostvari razmenu informacija i iskustava, kolegijalni i prijateljski dijalog i saradnju po svim pitanjima vezanim za pčelarstvo i srodne oblasti. Dozvoljena je komunikacija i po drugim osnovama i oblastima, ali u razumnoj meri i kao deo komunikacije vezane za pčelarstvo.

Predstavljanje grupi posle učlanjavanja je obavezno a kasnije slanje poruka nije. Svi članovi grupe koji se nisu predstavili dužni su da to učine. Preporučuje se da se ne bude samo pasivan član, jer se kroz direktnu komunikaciju sa drugim članovima ostvaruje mnogo veća lična dobrobit.

Prilikom predstavljanja treba o sebi napisati neke najosnovnije podatke a ne samo pozivati se na ranije poruke, svoj sajt ili slično. Posle dužih pauza u javljanju na grupu poželjno je ponovo se kratko predstaviti. Uobičajeno je međusobno obraćanje članova grupe sa "ti", skoro bez razlika na godine, pa nećete pogrešiti ako tako činite. Takođe, nema nikakve potrebe za formalnim obraćanjem titulama ili sa "gospodin", "gospođa" i sl.

Pošto će se na grupu povremeno slati spiskovi članova sa njihovim email adresama i osnovnim ličnim podacima, u cilju boljeg upoznavanja kao i omogućavanja saradnje i komunikacije i van okvira grupe, od članova se traži da bar jednom u svom predstavljanju daju i nešto detaljnije podatke (ime i prezime, mesto boravka, mesto pčelinjaka, približan broj i tip košnica, ako želi može dati i broj telefona i druge podatke)

Diskusiona grupa"pčela", kako sama reč kaže, služi za diskusiju i ne može da bude nikakva "škola pčelarstva za početnike" i nikome od članova se ne može nametati obaveza da preko grupe drži predavanja o osnovama pčelarstva. To nikako ne znači da ne treba ili se ne smeju postavljati pitanja iz osnova pčelarstva. Treba izbegavati pitanja "Recite mi šta sve znate o tome i tome..." već biti što konkretniji i uložiti što više energije u postavljanje pitanja. Niko nema obavezu da odgovara na nečije poruke na grupi ali se pod normalnom komunikacijom podrazumeva da makar najkraće odgovori ako bude direktno zamoljen.

Na grupu ne treba upućivati lične poruke pojedinim njenim članovima koje ne mogu biti od interesa i drugima. Lične poruke treba slati direktno onom kome su namenjene a ne slanjem Reply na poruku sa grupe. E-mail adresu člana grupe mozemo lako saznati klikom miša na poruku koja nas zanima, zatim desnim tasterom, pa izborom opcije "Properties".

U slucaju da član grupe prekrši osnovne principe na kojima je grupa zasnovana, osnivač grupe će mu se u direktnoj poruci mimo grupe obratiti sa ciljem da se takve situacije prevaziđu.

Osnivač grupe, koji ujedno povremeno vrši posao neke vrste moderatora (pošto grupa nije moderisana) na sebe preuzima obavezu i odgovornost da grupu vodi što je moguće ispravnije i pravednije i treba računati na to da će nastupati sa pozitivnom energijom i sa dozom umerene tolerancije i da ce njegov cilj biti za dobrobit grupe i njenih ćlanova.

Ukoliko član grupe ne prihvati primedbe osnivača koje osnivač smatra bitnim ili posle diskusije sa njim nastavi sa neprihvatljivim ponašanjem, osnivač ga može odmah isključiti sa grupe.

Isključenje iz grupe za blaže prekršaje može biti vremenski ograničeno na 3 ili 6 meseci, a za ozbiljnije, ono je trajno. O proceni prekršaja odlučuje osnivač grupe, odnosno moderator.

Povremeno, svakih godinu dana ili u dužim periodima, i dalje će se vršiti produženje članstva u smislu da će se od članova tražiti da se izjasne o svom daljem članstvu u grupi, čime će se omogućavati da se iz grupe izađu oni koji to ne žele ili im nije mnogo stalo do članstva.


PREKRŠAJI


Pod prekršajem na grupi podrazumeva se ružno, uvredljivo, necivilizovano obraćanje ostalim članovima grupe, namerno širenje neistinitih i lažnih informacija, igranje sa poluistinama, širenje netrpeljivosti bilo da se odnosi na članove grupe ili izvan nje, lažno predstavljanje, namerno izazivanje ostalih članova, namerne dvosmislene izjave u negativnom kontekstu, "peckanje", namerno stvaranje loše atmosfere na grupi i slično.

Pod prekršajem se mogu podrazumevati i drugi oblici ponašanja, kao i situacije koje ne podležu lakom definisanju, za koje osnivač grupe (moderator) ocene da je neprihvatljivo. Potcenjivanje grupe i njenih članova, jako neiskren odnos prema grupi i osnivaču takodje mogu biti dovoljan razlog za isključenje.

Korišćenje grupe prevashodno radi ostvarenja nekih ličnih ciljeva: reklame, materijalene ili druge koristi, kao i ciljeva i koristi drugih osoba izvan grupe, a sve u negativnom kontekstu, nije prihvatljivo za članstvo u grupi.

U prekršaje ni u kom slučaju ne spada povremeno oglašavanje, kao i promocija svog rada ili rada neke druge osobe, što je poželjno ali u razumnoj meri. Dozvoljeno je i preporučljivo uz svaku poruku navesti svoju email adresu, sajt, web prezentaciju i dr.

U prekršaje mogu spadati i nenamerni postupci članova ako imaju negativne posledice po grupu i njene članove, a koje nisu zanemarljive.

U komunikaciji je najbolje izbegavati lične kvalifikacije. To se odnosi i na davanje kvalifikacija osoba koje nisu članovi grupe, kao i onih koji to jesu. Nije dozvoljeno lične rasprave, nesuglasice i svađe prenositi na grupu.

Diskusije koje su oštre ali konstruktivne, su dozvoljene. Dozvoljena je i ironija koja nije uvredljiva i preterana, ali se takvo ponašanje ne preporučuje.