Home

diskusiona grupa "pčela"

Diskusiona grupa "pčela" - Tehničke napomene

1. U pisanju poruka veoma se preporučuje korišćenje latiničnog pisma, iz tehničkih razloga. Grupa nema svoj zvanični jezik za komunikaciju, pa se osim srpskog mogu koristiti i drugi jezici, s tim da to možda može u nekoj meri ograničiti komunikaciju. Što se tiče upotrebe azbuke, najednostavnija varijanta je korišćenje samo internacionalne azbuke (eventualno zamenom specifičnih slova kombinacijama "sh", "ch" i sl.). Pri upotrebi drugih kodova trebalo bi se povratno uveriti da li je takva poruka čitljiva ostalim članovima.

2. Nije dozvoljeno slanje atačmenta (priloga uz poruke) na grupu. Svaki takav pokušaj će biti automatski odbačen na serveru i proći će samo osnovna poruka.

3. Kada se šalje Reply na neku poruku, izbrisati iz nje celokupan sadržaj na koji se replika ne odnosi, kako zbog dužine poruke, tako i zbog bržeg snalaženja onih koji čitaju. Vrlo je čest propust prenošenja prethodnih poruka u celini, čak i više njih, a da to najčešće nema posebnog smisla. Osim toga, na Yahoo serveru stoji arhiva grupe i ne treba dozvoliti da duplirani i nepotrebni sadržaji zauzimaju memoriju koja je dodeljena grupi. Zato se potrudite da iz poruka Vaših sagovornika izvučete samo ono na šta se Vaš odgovor odnosi.

4. Obavezno je potpisivanje poruke imenom, nadimkom ili makar inicijalima, bilo direktno u poruci, bilo u polju "From". Na kraju svake poruke ili povremeno može se staviti svoj lični mail,  posebno ako se članovi pozivaju na neko prijavljivanje i sl. što neće interesovati sve na grupi.

5. Posebno se preporučuje pažljivo pisanje Subject-a poruke, odnosno teme našeg javljanja. Što konkretnije - to bolje, jer olakšavate čitanje drugim članovima a lakše je kada se poruke kasnije pretražuju. Kada se piše Reply i pri tome menja tema,  potrebno je promeniti Subjecti, da bi bilo jasnije i da ne bi zbunjivalo pri pretraživanju. Uobičajeno je i navođenje nove teme, uz dodatak reči: "bilo je" i u nastavku se ostavi stara tema.

6. Ako je sadržaj naše poruke takav da je nevažan za grupu kao celinu (npr. prijavljujemo se za neki spisak, tražimo neku ličnu adresu i sl. ) takve poruke treba slati na lični mail a ne na grupu. Izuzetak se moze praviti ako to učinimo u sklopu našeg javljanja na grupu nekim drugim povodom, što je kompromisno i dobro rešenje.

7. Članovi koji se javljaju posle duže pauze, trebalo bi da se ponovo predstave u najkraćim crtama. Novi članovi su obavezni da se predstave grupi posle učlanjenja.
Lične sajtove,  i drugo što karakterise delatnost člana grupe, dobro je davati na kraju poruke.

8. IZBEGAVATI PRETERANU I SUVIŠNU UPOTREBU VELIKIH SLOVA, ŠTO REĐE IH KORISTIMO, TO BOLJE. To važi za pisanje "Subject-a" odnosno teme, polja "From", kao i same poruke. Ostavimo mogućnost njihovog korišćenja za neke zaista posebne ili hitne slučajeve, kao i za potrebe da ih iskoristi moderator.

9. Nemamo pravo rešenje za razmenu fotografija u okviru grupe. Sajt grupe mogu posećivati samo oni koji imaju Yahoo adresu i sa njom su učlanjeni u grupu. Ide se na
http://groups.yahoo.com/group/pcela  ili postupno, na: www.yahoogroups.com pa "Sign In" zatim se kuca username i password, dobija ekran sa opcijom "pcela" na levoj strani, bira se ta grupa i dolazi na njen sajt, levo su opcije: Files, Photos itd. 
U slučaju potrebe, preporučujem da se napravi neka mail lista radi cirkulalnog slanja nekog fajla većem broju zainteresovanih članova. U krajnjem cilju taj fajl se može postaviti na sajtu "pčela" da se odatle skida, ili nekom drugom sajtu ili možemo otvoriti neki besplatni sajt za postavljanje takvih fajlova, ali tada se neko mora zadužiti da ga održava.

10. Iščlanjavanje iz grupe se vrši slanjem poruke bez Subject-a i ikakvog teksta na
pcela-unsubscribe@yahoogroups.com Po dobijanju automatske poruke na engleskom, potrebno je poslati Reply bez kucanja dodatnog teksta nakon čega
će se dobiti potvrda o isključenju.