Home

Nove ideje

Di A. Lazbi (Dee A. Lusby)

Komercijalni pčelar

Tuscon, Arizona

tekst predavanja održanog 21-22. septembra 2002.

 

Napomena prevodioca

 

"Hausel pozicioniranje" - kako vidim njegovu važnost za pčelarstvo!

 

Samo nekoliko nedelja pre ovog sastanka, u diskusiji sa Majklom Hauselom iz Orlanda u Floridi, dobila sam informaciju u vezi sa pravilnim postavljanjem saća koje grade pčele u prirodi koje je on nadgledao i posmatrao u njegovoj okolini i koje su visile na granama drveća.

Zainteresovavši se i prepoznavši vrednost informacije koja se ticala postavljanja saća pčela u prirodi, moj suprug i ja smo odmah počeli da primenjujemo informaciju u našem radu na pčelinjaku, preslažući blizu 35.000 ramova u našim pčelinjim društvima, da bismo uskladili njihov položaj.

Dakle, o kakvom mi je zapravo pravilnom položaju saća kod pčela u prirodi Majkl Hausel govorio?

To je vezi sa razumevanjem "Y" formacije piramida formiranih u osnovi prirodnog saća i u veštačkim satnim osnovama u osnovi utisnutih ćelija, koje pčelari stavljaju u košnice, da pomognu odomaćenim pčelama da kopiraju prirodno građeno saće.

Satna osnova koju pčelari koriste predstavlja osnovu rada na pčelinjaku. Koristi se da stimuliše domaće pčele da grade i saće za leglo i za med, koristeći vosak koji se luči iz žlezda tela pčela radilica. Satna osnova je oko 1800. godine kopirana od prirodnog saća.

Formacija "Y" je postojala u pravljenju satnih osnova od početka. Majkl Hausel je prepoznao i razumeo njeno pravilno raspoređivanje i postavljanje, a mi smo po tom modelu od skoro prerasporedili ramove u svojim društvima, što se nadam da će i ostali danas ovde koji slušaju i razumeju ovo takođe želeti da urade, po sopstvenom metodu.

Ako nešto kopirate iz prirode tačno, upravo da biste koristili, što je slučaj kod satnih osnova, a ne koristite kako su to prvobitno projektovale i postavile same pčele, kako pčelari mogu da optuže pčele da u košnici pogrešno rade i grade? Jer je onda upravo čovekovo nepravilno raspoređivanje i pozicioniranje proizvedenih satnih osnova, suprotno od originalnog prirodnog, ono što bi moglo da bude uzrok većine problema današnjih pčela povezanih sa gradnjom i izvlačenjem saća.

Kako naučnici mogu čak da istražuju koristeći nepravilno pozicioniranje satnih osnova, ne uzimajući u obzir stvarno pozicioniranje u prirodi? Da li je nauka - nauka, ako je bazirana na veštačkom svetu uvećavanja i u isto vreme nepravilno pozicioniranog saća, što se ne slaže ni sa čim u realnom svetu? Kako znate da li je istraživanje koje radite dobro ili loše za ono što istražujete, ako se saće gajenih pčelinjih zajednica koje je pregledano ne poklapa sa pozicioniranjem prirodnog saća? 

"Y" formacija

"Y" se formira kada romboične površine slažu i formiraju Y sliku na dnu ćelija satne osnove. Formacija "Y" se takođe vidi na prirodnom saću u osnovama njegovih ćelija.

Postoje desna i leva strana svake satne osnove i saća kada se gledaju, bilo kod društva koje je čovek formirao ili onog koje visi na grani.

Desna i leva stana satne osnove i izgrađenog saća u pčelarevoj košnici su određene time da li je "Y" formacija okrenuta na gore ili na dole.

To se menja bilo da je desno ili levo od jedne zamišljene središnje linije u košnicama. U prirodi postoji jedan poseban centralni sat koji visi na grani. U košnicama koje je napravio čovek, koje mi zovemo društvima, to se ne dešava, tako da za pozicioniranje desno i levo od centra i određivanje usmerenja "Y" formacije mora da se povuče i koristi zamišljena linija.

Pčelari mogu lako da okrenu prirodno saće i da to vide. Isto tako pčelari mogu da okrenu i ram koga je čovek napravio, ili parče satne osnove i da takođe vide tu formaciju.

Kada se prirodno saće odseče, ne bi li trebalo da se pozicionira onako kako je dobijeno od društva u prirodi, sa ciljem da sada udomljene pčele postavljene u košnicu koju je čovek napravio nastave da se razvijaju i pravilno se šire?

Ako ovo niste ranije videli ili opazili, uzmite jednu satnu osnovu i stavite je ispred sebe na nešto ravno da je pogledate.

Zatim - sa pravougaonom tablom satne osnove sa dužom stranom gore i dole i kraćom na stranama - pažljivo posmatrajte.

Postoje dva načina rotiranja satne osnove ili saća (u ramu) kada se gleda da se vidi "Y" formirano na dnu ćelija.

Većini pčelara je ranije rečeno da pažljivo okreću ram sa pčelama, od vrha ka dnu (vertikalno gore i dole) preokrećući prstima i zglobom, tako da se pčele remete što je manje moguće, kako bi posmatrali leglo u pogledu mogućih bolesti, krpelja, polaganja jaja, veličine larve pogodne za presađivanje.

kada pčelari rotiraju neki ram na taj način, ne dešava se vidna promena, iako se rotira da se vidi i unutar vrha i dna ćelija. Pčelari uče ovaj pokret kako bi posmatrali pčele u vezi sa različitim bolestima i izmet krpelja kao dokaz prisustva varoe.

Sada, satnu osnovu ispred vas okrenite NE VERTIKALNO, VEĆ UMESTO TOGA OD LEVA NA DESNO HORIZONTALNO!

Sada kada posmatrate dna ćelija sa "Y" formacijom trebalo bi da se ona promeni od uspravne na obrnutu, svaki put kada preokrenete satnu osnovu.

 

Objašnjenje "Hausel pozicioniranja"

Kod pčela u prirodi postoji jedan centralni ram koji se prvi izgrađuje kada se roj pčela uhvati za granu. U proleće ili prateći normalno rojenje, prvo saće koje se izgradi je radiličko (izuzetak je više ka jeseni, posle letnje dugodnevice i najdužeg dana, kada pčele koje se roje mogu ponekad da požele da prvo grade trutovsko saće ili saće za med da dobiju zalihe za zimu i tek kada izgrade potreban broj tih ćelija počinju radiličko saće).

Sada ovaj sat sa gradi sa obrnutim "Y" i u obrnutom položaju sa obe strane saća, što ću obeležiti sa "^I^". Postoji samo jedan sat koji je tako napravljen.

Za pčelinja društva koja se normalno roje, koja žele radiličko saće za nastavak vrste, pčelama je potreban optimum ćelija za radiličko leglo odmah, posebno u oblastima sa kratkom pašom. Otuda to posebno izgrađeno prvo saće.

Njime započinje gnezdo pčela u prirodi sa centralnim satom ekspresno napravljenim za maksimalnu proizvodnju pčela radilica, koje su odmah potrebne za nastavak odgajivanja novog legla i sakupljanja zaliha, pošto stare radilice izumiru.

Dakle svaki ram sa svake strane centralnog sata prati ovaj obrazac, kako bi se nastavilo maksimalno odgajivanje legla, a potom i sakupljanje zaliha polena i meda, kako gradnja saća napreduje i leglo se širi.

Odatle, "Y" formacija ostaje prvo obrnuta, gledano od centralnog sata sa "^" dole. To se nastavlja formiranjem malog ispusta na koji se larva polaže, dozvoljavajući maksimum pčela izletnica da se koristi za sakupljanje zaliha nektara potrebnih za gradnju saća, sa manjim brojem potrebnih pčela hraniteljica.

Obrnuto "Y" obeležiću sa "^" za stranu koja je okrenuta prema centralnom saću (ili centru zamišljene linije u sredini društva koje je čovek formirao) sa ispustom.

Na drugoj strani saća "Y" formacija je postavljena uspravno, i pomaže da se formira iskošen krov, da pomogne da pčele kada uspeju da izgrade dovoljno saća zaštite larve i sakupljene zalihe od sunca, kiše, i dr. Sada ću "Y" desnu stanu na gore sa malim krovom za stranu koja je okrenuta od centra saća označiti sa "Y".

Ono što dobijemo na kraju je da su sve satne osnove i saće u društvu okrenute tako da je obrnuta formacija "^" okrenuta prema centru, a uspravna "Y" formacija okrenuta ka stranama nastavaka (medišta) od zamišljene centralne linije. Ovo ćemo obeležiti sa ^IY.

Sada, saće u centru ramova je najmanje i to su radiličke ćelije i samo na periferiji radiličkog legla se menjaju u trutovske ćelije.

To se može uraditi na dva načina.

Na bilo kojoj od strana dobro izgrađenog radiličkog saća možemo imati periferne trutovske ćelije, uključujući i dno rama.

Kada se prosečno četiri sata radiličkog saća izgradi sa svake strane centralnog radiličkog sata pčelari će videti da je sledeći sat izgrađen kao kombinacija trutovsko/mednog saća. Dakle, ono što onda vidite u telima je:

YI^,YI^,YI^,YI^,YI^,^IY,^IY,^IY,^IY,^IY

 

Ono što vidite u prirodnom saću koje visi je:

YI^,YI^,YI^,YI^,^I^,^IY,^IY,^IY,^IY

Ovaj prelaz ka većem počinje polako ali postaje naglašeniji što je bliže spoljašnjosti legla ako se ide prvo preko radiličkog saća koje je izgrađeno od glavnog centralnog sata ili zamišljene linije.

U dobrim pašama, posebno u zajednicama u prirodi, osim ovog možete imati i saće koje je izgrađeno sa ćelijama koje su čak veće nego trutovsko saće, ali to se retko vidi izuzev posebnih godina.

Smeštanje tih većih satova/trutovskog saća izvan, na periferiji služi da zaštiti radiličko saće od oštećenja. Životinje koje napadaju prirodnu zajednicu će otrgnuti spoljašnje krupnije saće radi hrane i najčešće otići kad se najedu. Ako je vetar jak i ako pada kiša oboriće ili oduvati/razoriti to spoljašnje saće. To je slabije saće, sa manje voska u ćelijama zidova i dakle lakše je da se razori. Ali ono služi da zaštiti unutrašnje saće, svojim bočnim položajem i od elementarnih neprilika i od životinja. To onda čini sigurnim manje radiličko saće, koje može sadržati i med pored polena, kako aktivna godina odmiče i negovanje legla se smanjuje i koje je najjače saće sa maksimumom voska da ga ojača.

Pozicioniranje saća u košnicama koje čovek pravi bi trebalo da prati ono što je gore rečeno za trutovsko/medno saće pozicioniranje u odnosu na pozicioniranje radiličkih/polenskih/mednih ćelija.

Svo dobro izgrađeno radiličko saće bi trebalo da bude postavljeno u sredinu, zatim ramovi/ saće sa trutovskim saćem po obodu (sa ne više od 10% trutovskog saća), onda na kraju loše izgrađeno prelazno saće. Na taj način, pčelari dobijaju 4 dobra radilička sata u centru legla i tri rama sa svake strane koji sadrže radiličko/trutovsko/polensko/medno saće, a samo na neposrednom kraju košnice loše saće koje se ne može svrstati i koje se koristi dok se njime može raditi a onda se vrca i pretapa.

 

Važnost Hausel pozicioniranja za rad na pčelinjaku

Kako sam ranije rekla, zainteresovavši se i prepoznavši vrednost "Hausel pozicioniranja" prirodnog saća mi smo prerasporedili blizu 35.000 ramova u našim košnicama i uradićemo još više kako nastavljamo da radimo sa pčelama. Premeštajući saće da se poklopi sa pozicioniranjem prirodnog saća, konačni problemi unutar društva koji se tiču izvlačenja satnih osnova od strane naših pčela i kako pčele izgrađuju saće, smanjuju se ili potpuno prestaju. Čini se da je eliminisano mnogo stresa.

Moj suprug i ja radimo sa našim pčelama koristeći satne osnove sa malim ćelijama 4,9 mm, ne ograničavajući leglo koje je u 2-3 duboka nastavka, sa 1-2 duboka nastavka za proizvodnju meda i sa prosečnim društvom veličine 4-5 dubokih nastavaka. Mi ne vidimo probleme u korišćenju 4,9 mm satnih osnova u kombinaciji sa "Hausel pozicioniranjem", jer sve je to kopija pozicioniranja prirodnog malog saća pčela u prirodi. Na taj način mi dobijamo način rada koji je u biološkoj harmoniji sa pčelama u prirodi i po pitanju veličine saća i njegovog pozicioniranja, ali pod kontrolom čoveka radi proizvodnje.

U isto vreme nemajući potrebu da primenjujemo različite tretmane hemikalijama, lekovima, eteričnim uljima, mineralnim uljima i kiselinama za suzbijanje parazita, pratećih sekundarnih bolesti i raznih pčelinjih štetočina, takođe dobijamo čiste pčelinje proizvode za prodaju i pčele koje su harmonične sa Prirodom i koje preživljavaju.

Konačni interni problemi pčelinjeg društva koji se smanjuju ili nestaju pravilnim "Housel pozicioniranjem" i preraspodelom ramova su:

1. Matice ne nose jaja u dodato izvučeno saće stavljeno unutar legla. Mnogo puta pčelari, kao deo posla na pčelinjaku tokom aktivne pčelarske sezone ubacaju izvučeno saće unutar legla da matica polaže jaja, kao način za proizvodnju više pčela za proizvodnju pčelinjih proizvoda radi prodaje.

To saće mogu da budu prazni ramovi ili izvrcano mokro saće. Ali pri narednoj proveri košnice, koja može biti danima ili čak nedeljama kasnije, pčelar se vraća i pronalazi da saće nije korišćeno, a ostali ramovi sa obe strane su korišćeni i zaleženi. Gubitak u razvoju radilica, potrebnih za proizvodnju, je zapravo gubitak legla koje bi se odgajilo, za svaki od 21-dnevnog ciklusa legla radilica, koje matica nije zalegla.

2. Iskrivljeno izgrađeno saće za med sa susednim ramom koji je ili sa zaperkom ili jedva izgrađen. Nije neuobičajeno da pčelari nalaze prekomerno iskrivljeno izvučeno saće za med sa skorije izvučenim saćem 5-7,5 cm debelim u medištima sa novim satnim osnovama, dok susedni novi ram ili satna osnova jedva da su pipnuti ili su sa zaperkom.

Transportovanje takvih medišnih ramova može biti teško kada se vozi preko neravnina, što uzrokuje da se ramovi međusobno udaraju i guraju uzrokujući da med isteče iz podnjača na kojima su postavljeni medišni nastavci, pre nego što stigne u pčelarsku kuću i da se pravi nered koji je zatim potrebno da se očisti.

Posmatranjem smo utvrdili da je pozicioniranje satne osnove/rama u medištu bilo pogrešno, i da je ram koji je bio ili sa zaperkom ili jedva taknut, odmah do isuviše izgrađenog zadebljalog medišnog saća, bio u pogrešnoj poziciji u odnosu na ostale ramove u medištu, u smislu pozicioniranja prirodnog saća.

3. Pčele odbijaju da pređu bilo u naredni viši nastavak/medište bilo na izvučene ramove ili nove satne osnove. Dok se to ne dešava previše često na dobrim pašama, na prosečnim i lošim to može da bude problem sa pčelama koje oklevaju da se prošire nagore u sledeći viši nastavak/medište, da ili tamo napune prazne ramove ili izvuku satne osnove. Kad se ovo desi u nekoliko košnica može se smanjiti odgajeno radiličko leglo i sakupljene zalihe meda. Kada su ramovi presloženi tako da je "Y" formacija pravilno postavljena pčele su se pomerale nagore i nastavljale da se šire i rade.

4. Neobični ramovi sa satnim osnovama koje nisu izvučene i/ili koje pčele zaobilaze. Kad pčelari povremeno stave novi ram sa satnom osnovom u plodište ili medište sa izvučenim saćem desi se da ga pčele ignorišu. Ili mogu da imaju 2-3 rama bilo novih satnih osnova ili izvučenog praznog saća ili njihove kombinacije, koje pčele izgleda da ignorišu u plodištu/medištu. Posmatranjem, mi sada znamo da je "Y" pozicioniranje novog rama ili ramova verovatno bilo pogrešno, što je uzrokovalo da pčele zaobilaze nepravilno pozicioniran ram u odnosu na saće pčela u prirodi.

5. Satne osnove sa zaperkom ili duplo saće. Pčelari povremeno nailaze na ramove sa satnom osnovom preko kojih su izgrađeni manji ili veći delovi saća. Mi smo videli velike zaperke trutovkog ili saća za med na ramovima koji su obrnuto pozicionirani sa "Y" formacijom. Takođe smo videli radiličko/polensko saće preko kojih je izgrađeno saće na ramovima pozicioniranim sa "Y" formacijom koja je nepravilno postavljena. Kada se posmatra saće koje je izgrađeno preko ono što je zanimljivo primetiti je činjenica da pčele na njemu izgleda uspostavljaju pravilnu "Y"formaciju.

Mnogo mesta na zaperku okrenuto je na isti način kako je satna osnova postavljena, a ipak u drugim oblastima izgleda da pčele u stvari pokušavaju da promene njegovo pozicioniranje onako kako je satna osnova koja je nepravilno pozicionirana. Svaki zaperak na satnoj osnovi ima svoju sopstvenu malu priču pčela koje su radile na njemu, pokušavajući da prilagode "Y" formaciju. To vodi do mnogo prelaznog saća, ako se dozvoli pčelama da te ramove nastave. Naše saće je sada uglavnom malo jer su naše pčele uniformnije negovane i odgajene pa mi uglavnom nalazimo da naše pčele pokušavaju da odrede na koji način da sada okrenu "Y" formaciju. Sada nema toliko raznih zaperaka sa očigledno različitom veličinom ćelija.

6. Gradi se prelazno saće koje sadrži ćelije različite veličine. Slično zapercima koji se grade preko novih satnih osnova, pčelari mogu da naiđu na prelazno saće koje su pčele izgradile koje sadrži različite veličine ćelija. U normalnim uslovima te ćelije grade društva na satnim osnovama sa "Y" formacijom pozicioniranom pogrešno i mogu da budu od 0,2mm do 0,3mm veće od proseka.

7. Iznenada se odgajaju matice u pogrešno vreme aktivne sezone uzrokujući probleme sa rojenjem. Kada pčelari dodaju prazno izgrađeno saće ili sveže centrifugirane mokre ramove u leglo ponekad kada dođu ponovo i pogledaju naiđu na košnice koje su zamenile matice u nezgodno vreme aktivne sezone. Takođe, pčelari mogu da dodaju nekoliko ramova sa novim satnim osnovama u leglo da se izgrade i dobiju nekoliko matica zajedno sa radiličkim larvama. Takođe je moguće da se ništa ne promeni od prethodne godine u leglu, ali iznenada započne zamena matice čak iako pčelari znaju da je matica mlada i da ovo ne bi trebalo da se desi. To može biti posebno frustrirajuće kada paša nailazi ili je u toku, ili oni aktivno prate program odgajivanja pokušavajući da godišnje promene matice i svojim društvima da bi to izbegli. Zašto bi društva želela da zamene maticu više nego jedanput tokom aktivne pčelarske sezone?

Od onog što smo videli u našim društvima, to je problem sa pozicioniranjem saća sa ramovima koji su pogrešno postavljeni. Sa saćem koje je pozicionirano naopako i dakle nije poravnato sa ostalim saćem u ispravnom nizu, pčelari mogu da pokrenu spontanu zamenu matica u društvima ne vodeći računa na koji način je "Y" formacija postavljena. Pčelari moraju da obrate pažnju i zapamte da jedan položaj kada je formacija "Y" obrnuto i dole "^" stvara ležište za larvu kao i da ga pčele koriste za brzu izgradnju posle rojenja itd.

Na drugoj strani saća i/ili satne osnove, "Y" formacija je okrenuta na gore i pomaže da se formira nagnut krov, da zaštiti larvu i sakupljene zalihe od sunca, kiše, idr. Ali nagnut krov "Y" formacije koji je okrenut gore ima drugu svrhu u društvu! Jer samo na toj strani gde je "Y" formacija okrenuta na gore i formira ovaj mali krov pčele odgajaju "matičnjake" koji su okrenuti nadole radi zamene matice.

Prema tome, pčelari koji ispravno ne pozicioniraju satne osnove i izgrađeno saće mogu u svojim košnicama da spontano izazovu smenu matice i prema tome rojenje. Sa košnicama koje su već pod stresom od bolesti, štetočina (buba) i predatora (krpelji), uz to često podvrgnute različitim tretmanima zbog nečeg od toga, nepravilno pozicioniranje dodatno izaziva probleme, jedan od kojih može da bude spontana zamena matica.

Čija je to onda greška! Pčela ili pčelara, zato što ne prati ispravno "Hausel pozicioniranje" ređanja ili rada sa ramovima pčelinjeg društva, kao što je ispravno pozicioniranje saća kod zajednica u prirodi?

Zadnja napomena – kod pčelinjih zajednica koje su preraspoređene sa ispravnim "Housel pozicioniranjem" ramova, primećeno je da su pčela mirnijeg raspoloženja nego ranije.

 

 Prevod sa engleskog: Predrag Cvetković i Oliver Mihajlović

 

Napomena prevodioca

Članak koji je dat predstavlja tekst predavanja koji je Di Lazbi održala u septembru 2002. godine. Verovatno je zbog svoje namene i preopširan ali je ipak dat u celini da bi čitaoci stekli što potpuniju predstavu o ovom novom gledanju na biologiju pčelinje zajednice.

Tema Hausel pozicioniranja je mesecima bila potsticaj velikih diskusija na američkim diskusionim grupama. Bilo je onih koji su je podržavali, kao i drugih koji su ukazivali da u divljim zajednicama nisu videli ovakav raspored ili da raspored nije bilo moguce
utvrditi pošto saće nije idealno horizontalno vec vertikalno ili najcesce pod nekim uglom.

Bez obzira na sve, članak smatramo veoma značajnim i nadamo se da će podstaći čitaoce da pri radu sa svojim košnicama isprobaju ono što autor članka tvrdi.

Dajemo i skraćeno objašnjenje koje će možda pomoći lakšem razumevanju članka.

Jedna ćelija saća osim sa šest susednih, dodiruje se i sa tri ćelije sa druge strane saća. Kada se pogleda u dno ćelije vidi se da te tri ćelije prave ili Y oblik ili taj isti oblik okrenut za 180 stepeni (izvrnut, autor ga obeležava sa ^). Kad pogledamo u dno ćelije i vidimo Y oblik onda je to Y strana saća, a kad pogledamo drugu stranu saća (okrenemo ram horizontalno, tj. ako ga držimo tako da je satonoša gore, okrenemo ga tako da je satonoša opet gore) i vidimo ^ oblik, onda je to ^ strana. Hausel je primetio da u divljim zajednicama uvek postoji jedan centralni sat u kome je sa obe strane ^, što se obeležava sa ^I^, a saće koje sledi ima ^ stranu okrenutu prema centralnom satu, a Y stranu okrenutu prema periferiji društva.

Autor (Di Lazbi) predlaže da se ramovi u košnici poređaju tako da ^ strane budu okrenute prema sredini košnice, a Y strane prema bočnim zidovima. Dva centralna rama bi onda bila postavljena ovako: YI^ ^IY

Diskusije na engleskom jeziku na ovu temu se mogu videti na sajtu:  www.honeybeeworld.com/bee-l u arhivi poruka diskusione grupe BEE-L sa temom Stress - "Housel Positioning".