home

PČELARSKI KVIZ

Odgovorite ispravno na sledeća pitanja.

Java Script je neophodan za funkcionisanje kviza

NIVO 1


1. Koliko dana traje razvoj pčele od jajeta do odrasle jedinke

19
21
24
16

2. "Otvoreno pčelinje leglo" obuhvata

Larve i lutke
Jaja
Jaja i larve
Lutke

3. Koja od navedenih vrsta meda nije nektarskog porekla

Bagremov
Medljika
Suncokretov
Voćni

4. Iz neoplođenog jajeta se razvija

Oplođena matica
Pčela
Trut
Neoplođena matica

5. Koliko dana prosečno prođe od kako se mlada matica izleže dok ne počne da nosi prva jaja

16 dana
5 dana
20 dana
10 dana

6. Koji od navedenih vrsta meda ima najtamniju boju

Bagremov
Medljika
Lipov med
Suncokretov med

7. Sa koje od navedenih biljaka pčele sakupljaju i nektar i polen

Trešnja
Topola
Lavanda
Leska

8. Koja od navedenih košnica ne spada u nastavljače

Langstrot Rutova
Dadan Blatova
Pološka
Fararova

9. Mrlje od izmeta na ramovima i košnici mogu biti znak

Američke kuge
Nozemoze
Krečnog legla
Varoe

10. Koja od navedenih bolesti pčela je virusnog porekla

Akutna paraliza
Krečno leglo
Nozemoza
Američka kuga

 

Sledeći nivo

 

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source