Home

 Pčelarstvo u Španiji (Prvi deo)

PČELARSTVO U ŠPANIJI

nastavak

Dejvid Kremp

Košnice

Profesionalniji pčelari teže da koriste Langstrot Rut ili Dadan Blat košnice i pčelar iz bilo kog naprednog pčelarskog udruženja poznaje skoro sve aspekte pčelarskih operacija. Mnoge od tih košnica su prepravljene za pčelare koji sele, tako da svaki nastavak ima falc oko svoje osnove u koji upada donji nastavak. Ta jednostavna naprava obezbeđuje da se nastavci ne odvajaju tokom transporta. Oni ipak takođe sprečavaju neke operacije kao uzmicanje nastavaka da pčele mogu da lete direktno u gornji nastavak tokom jake paše. Neke od tih košnica takođe dolaze sa učvršćenim podom, što olakšava seljenje, ali čini održavanje higijene košnice i operacije zamene nastavaka veoma teškim. LR košnica je nazvana «Perfeccion», ubrzo posle njenog uvođenja, zahvaljujući svojim revolucionarnim osobinama, i još je tako i danas zovu mnogi pčelari i proizvođači košnica. Kada je to čuo, sveštenik Langstrot je sa uobičajenom skromnošću izjavio da "ništa u životu nije savršeno. Samo je  Bog savršen" On je bio u pravu jer po pravilu, precizne dimenzije tih košnica izgleda da variraju sa brojem proizvođača.

      Druga popularna košnica posebno među selećim pčelarima je tipa "Lajans". To je jednodelna košnica sa poklopcem na šarke, učvršćenim podom i 12 do 14 velikih ramova. Te košnice se mogu seliti brzo i lako, sa paše na pašu i ramovi meda se vade kada se košnica napuni. To izgleda odgovara mnogim pčelarima, ali, po mom mišljenju, ne može konkurisati košnicama nastavljačama po pitanju proizvodnje, higijene, ili broja korisnih manipulacija. Vlada pokušava da ubedi pčelare da promene tipove košnica na LR ili DB.

      Mnogo vrsta primitivnih košnica se takođe koristi za proizvodnju meda za porodicu. Daleko na jugu Španije, gde su ogromne šume hrasta plutnjaka (ja živim u jednoj) popularne su okrugle cilindrične košnice napravljene od kore plute. Ukršteni prutići se stavljaju u košnicu da pčele okače svoje saće, poklopac i pod, takođe napravljeni od plute, su zakovani, dva mala otvora su napravljena blizu poda, i to je košnica od plute. Med se vadi odsecanjem saća i gnječenjem. Umnožavanje društava se vrši privlačenjem rojeva u košnicu. Druge košnice su samo varijacije ove, koriste drvo za konstrukciju, i bile bi slične košnicama "gum", koje su bile korištene u SAD.

Pčela

EB Wedmore je naveo u svojoj obimnoj ali sada veoma zastareloj knjizi 'A Manual of Beekeeping'(1) Priručnik za pčelarstvo da je Španska pčela "nešto agresivna", i ja sam iskusio kako lako mogu da prodru u pčelarsku odeću, pantalone i gaće u jednom brzom gracioznom pokretu. On ipak takođe dodaje da su one prilagođene terenu i malo se roje. Pčele (Apis mellifera iberica) su crne, male i pokrivene kratkim dlačicama. Da iznesemo činjenice koje se tiču pčele u više naučni kontekst, JM Cournet i J Fresnaze sa Estacion de Zoologica y Apicultura INRA, u Francuskoj sproveli su detaljnu biometrijsku studiju tih pčela (Apis mellifera iberica) od društava širom Španije i Portugala. (2). Studija je uzela u obzir: dužinu jezika, boju, dužina dlačica, mere tomenta, i odnos dve žilice na krilu. Pronašli su da postoji postepena progresivna promena različitih morfoloških osobina od severnoafričke pčele, Apis mellifera saharensis-saharske pčele intermissa preko A. mellifera iberica,iberijske pčele do Apis mellifera mellifera u Severnoj Evropi. Oni veruju da to pokazuje kontinuiran lanac rasa od Afrike do Urala. To se slaže sa Rutnerom i drugima (1978) (3) koji je ranije   sugerisao da je evolucija pčele rezultat jednosmerne evolucije od podvrsta saharske – iberijske - melifera. Za pčelara, ova pčela je mala crna i dobar proizvođač meda, ali ne možete pčelariti u šorcu i majci.

Pčelarstvo u Španiji je važna poljoprivredna aktivnost koja u mnogo delova zemlje, može se opravdano tvrditi, ide u korak sa svetskim liderima u korišćenju najnovijih ideja i tehnologije. U oblastima istraživanja o pčeli takođe, španski naučnici mogu zahtevati mesto u prvim redovima, ali za mene je zadovoljstvo raditi sa mojim pčelama gledajući na dva velika mora i dva sjajna kontinenta, u zemlji koja kombinuje želju da se zadrže i poštuju stari principi prirode, sa žudnjom da se sprovode i ponekad iniciraju nove ideje.

      Ako bilo ko želi da više pročita o pčelarstvu Španije, preporučujem časopis "Vida Apicola". To je publikacija u punom koloru koja izlazi svaka dva meseca i sadrži opise predstojećih događaja, proizvodnje meda, naučnih članaka, varoe, oprašivanja, flore, pčelarstva u drugim zemljama i sve teme koje se mogu očekivati. Mnoge od mojih statistika su uzete sa njegovih stranica.                                

             

          Reference:

1. Wedmore, E.B. A Manual of Beekeeping. Third Edition reprinted 1988 and published by: Bee Books New and Old, of Tapping Wall Farm, Bridgewater, England.

2.  Cornuet,J.M. et Fresnaye, J. (1989). Etude biometrique de colonies d'abeilles d'Espagne et du Portugal. Apidologie 20:39-101.  

3. Ruttner, F.: Tassencourt, L. et Louveaux, J. (1978). Biological-statistical analysis of the geographic variability of Apis mellifera L. Material and methods. Apidologie 9:363-381.

 

Dejvid Kremp je Britanski pčelar u Južnoj Španiji koji radi sa LR košnicama, posvećen je proizvodnji organskog meda. Dopisnik je časopisa American Bee Journal, The Beekeepers Quarterly i uređuje pčelarski onlajn časopis Apis-UK. On takođe piše za poljoprivredne časopise u Britaniji i autor je knjige "The Beekeepers Field Guide". Pred selidbom je u Novi Zeland kao pčelar, sa svojom suprugom i dve male ćerke od 3 i 9 godina.

 

 

 

 Presađivanje larvi na terenu
Navoštavanje ramova na terenu

 

Fotografije: Dejvid Kremp