[Home] (Srpski)

English Home

Pčelarski pojmovnik

Apiculture Entomology Glossary

 

Pojmovnik u obliku Excel fajla se može besplatno skinuti sa ovog linka.

The Glossary of Entomology and  Apiculture in a form of an Excel file can be downloaded from this link

 

"Pojmovnik korova, medonosnih i retkih biljaka u Srbiji i šire", dat je u vidu Excel fajla i može se skinuti sa linka: Korovi, medonosne i retke biljke u Srbiji i šire

The "Weeds and bee flora" in a form of an Excel file can be downloaded from this link.