Povratak na glavnu stranu

 

Radovi:

Marketing istraživanje meda na teritoriji Novog Sada

Tabelarni pregled cena meda sep/okt 2002   (dopunjeno 1.1.2003.)

Tržište meda u Makedoniji i Srbiji avgust 2003

Šljivić MIljko: Otkup meda - kalkulacija cena (Novo)

Ekonomičnost formiranja pčelaskih zadruga (Novo)

 

INFORMACIJE

Cene 1kg meda na pčelarskoj izložbi u Beogradu, preračunate u DM po uličnom kursu

1993.              3,5

1994.              3,7

1995.              5,3

1996.              5,8

1997.              5,5  

1998.              5,0  ??? (1DM=6,8dinara)

1999.              4,5

2000.              5,0

2001.              5,0 (u vreme izložbe skok marke, a posle pad i porast cene meda u DM)

2002               8,3

2003.              3,8 eura

 

Ekvivalentni odnos cene delova LR košnice i meda, koji je važio pri kreditiranju pčelara od strane nekih poljoprivrednih zadruga, u periodu oko 1990. godine i kasnije. Krediti su se davali u košnicama, rojevima, vosku, a vraćali u medu, najčešće za 5 godina, sa jednom godinom čekanja.

 

 

 

Količina

 

kg meda

cena 

kg. meda

 

% cene košnice

krov

1 kom

4

4

16

poklopna daska

1 kom

0,5

0,5

2

podnjača

1 kom

3

3

12

zbeg

1 kom

1,3

1,3

5,2

ramovi

30 kom

0,14

4,2

16,8

telo

3 kom

4

12

48

satna osnova

1kg

5

5

-

SVEGA

 

 

30

-

 

Cene propolisa:

Srbija. U jesen 2002. propolis se mogao prodati za 35-50 DM odnosno 17,5-25 eura za 1kg.

U Hrvatskoj, otkupljivači plaćaju 1kg propolisa oko 54 eura.

 

Polen

U Hrvatskoj, otkupljivači su u jesen 2002. plaćali 1kg polena 5,1 euro

 

 

OTKUPNE CENE MEDA U NEMAČKOJ

U januaru 2000. godine, Nemačka je uvezla iz

Francuske 14 tone meda po 2,31 USA $

Poljske samo 10 tona po 4,3 USA $

Mađarske po ceni 1,26 $

Bugarske po 1,14 $

Argentine po 0,98 $

i tako dalje...

 

U avgustu 2001. godine, uvezla je iz

Meksika 3.390 tona (35% uvoza) po ceni 1,14 USA $

Slovenije samo 8.200 kg po ceni 1,30$

itd...

podaci iz "World Honey Market"