[Home]

Izveštaji sa pčelinjaka

 

Podaci o dnevnim unosima na bagremovoj paši 2015. godine

 

Beograd  (Izveštava Igor M. Krstić, Beograd, lokacija blizu Velikog Mokrog Luga)

Datum Unos (kg)
5. maj 2 kg
6. maj 1 kg
7. maj 1,5 kg
8. maj 2 kg
9. maj 4 kg
10. maj 3 kg
11. maj 1 kg
12. maj 4 kg
13. maj 5 kg
14. maj 4 kg
15. maj  2,5kg    (do 19h)
16. maj  5 kg
17. maj  4 kg
18. maj  2,5 kg
19. maj 1,5 kg
20. maj 0,5 kg

Ukupno: 43,5 kg

Napomena: Bagremova paša u Beogradu može da se smatra završenom. Košnica sa vagom se nalazi u gradskom rejonu. Na ovoj stranici biće povremeno davani izveštaji i o toku drugih paša u Beogradu, što može da bude posebno zanimljivo za ljubitelje gradskog pčelarenja, sve popularnijeg u svetu.

Generalno, na pčelinjacima su dnevni unosi bili i veći od ovih u izveštaju sa gradske lokacije, nekada i znatno veći, što je normalno zbog većih površina pod bagremom.

U brdskim krajevima Srbije bagremova paša traje i posle 20. maja, zavisno od nadmorsme visine u različitim je fazama, od završne u nižim predelima do sredine ili i početka u višim. Unosi su odlični i u nekim krajevima su rekordni, kakvi se vrlo retko dešavaju, čak i preko 10-12 kg dnevno. Može se proceniti da će trajati do kraja maja, a u predelima na nadmorskoj visini 500m i više nastaviće se i početkom juna.