Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2018

Stanje na pčelinjaku

Tokom decembra temperatura vazduha i količine padavina su bile u granicama prosečnih vrednosti. U drugoj polovini meseca je bilo obilnih snežnih padavina.

Radovi na pčelinjaku

Povremeno obilaziti pčelinjak i gledati da li je sve u redu. Ako u novembru nije urađen tretman oksalnom kiselinom, to treba sada uraditi.

Kada nastupe veća zahlađenja, da pčele ne mogu da izleću tokom nekog dužeg vremena, može da se vrši razmeštanje košnica na istom pčelinjaku. Košnice treba prenositi pažljivo, da se pčele ne uznemire i da se klube ne remeti.

Ostali radovi

Pčelari sa većim broje košnica još sada počinju pripremu za narednu sezonu - prave ramove, košnice, naručuju opremu. Pošto na velikim pčelinjacima na kraju sezone nekada bude mnogo ramova za topljenje, ako to nije ranije urađeno, sada se sa njih skida saće i topi se vosak. Sve su popularniji topionici na principu parne komore u koju se stavljaju celi ramovi sa saćem, ali treba imati u vidu da to što oni proizvedu kao "otpad" - ta voskovarina sadrži dosta voska i nju zatim treba posebno pretopiti - najbolje parnim topionikom sa klipom i presom.

Dok još nije pao sneg i nastupile veće hladnoće, pogodno je za sadnju medonosnog drveća i bilja.