Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2022

Stanje na pčelinjaku

Iako se mnogi pčelari sada najviše brinu da li u košnicama ima dovoljno hrane, glavna briga u suštini treba da bude snaga pčelinjih društava. Ove zime to može da bude mnogo ozbiljniji problem nego obično - neki pčelari se žale da su pčelinja društva vidno i naglo oslabila, što je svakako zabrinjavajuće. Ima i slučajeva napuštanja košnica, srećom ne tako masovno. To se više odnosilo na ranu jesen, a smatramo da ne mora da bude direktno vezano sa slabljenjem društava. Dakle, smatramo da ne može da se za sve krive varoa i virusi. Sezona je i počela kao veoma nepogodna, sa neobično dugim hladnim periodom u martu, pa sušom sredinom leta, kasnije velikim padavinama...

Radovi na pčelinjaku

Za početak decembra najavljuje se hladno vreme, što je pogodno za obavljanje tretmana oksalnom kiselinom.

Iako nije lako proceniti snagu društva koje je u zimskom klubetu, u dosta slučajeva prilikom tretmana oksalnom kiselinom može se steći bar neki približan uvid u stanje na pčelinjaku. Treba evidentirati sva društva za koja se proceni da je njihovo prezimljavanje kritično i kasnije, tokom zime, povremeno ih nadgledati. Društvu koje ima kritično malo pčela, praktično je nemoguće sada pomoći, eventualno bi kasnije možda moglo nešto da mu znači ako se približe ramovi sa najviše meda koji su usled slabljenja durštva ostali van domašaja klubeta.

Neki pčelari još sada stavljaju pogače iz bojazni da će im košnice ostati bez hrane. To je veoma pogrešno i štetno, jer osim što je pčelama teže da troše pogaču nego med ili prerađen sirup, ako se hrane pogačom, ostane neutrošen med u mednim vencima. Iako se to naizgled čini kao odobro, nimalo nije dobro, jer se time sužava prostor za nošenje matice krajem zime i u proleće, kada je širenje legla najvažnije. Pogače je opravdano davati samo ako u košnici zaista nema meda, bilo usled greške pčelaraili tihe grabeži, a nema se mogućnost da se uzmu ramovi sa medom iz drugih košnica.

Pčelama treba obezbediti mirovanje. Ako vremenska prognoza najavljuje duži period hladnog vremena, kada pčele ne mogu da izleću, to je pogodna prilika da se izvrši premeštanje košnica na mala rastojanja, na postojećem pčelinjaku - ako je potrebno.

Ukoliko nastupi neki topao period, da pčele mogu da izleću, to može da se iskoristi da se eventualno pomogne nekom društvu za koga se pri tretmanu oksalnom kiselinom ustanovilo da mu je potrebna hitna pomoć. To može da bude približavanje rama sa medom uz klube - ako se klube pčela pomerilo na stranu i ostalo sa nedovoljno meda sa jedne strane. Može da se desi i da se klube formira na zadnjoj strani košnice - bilo bi dobro da se ramovi pažljivo preokrenu i klube približi letu, gde su mu bolji uslovi za prezimljavanje.

Prokontrolisati da su podnjače košnica vrlo blago nagnute napred, kako ih kiša i sneg ne bi vlažili. Takođe, prokontrolisati da li su leta sužena. Ako na košnicama postoje gornja leta, ona treba da su otvorena.

Ostali radovi

Iako do aktivne sezone ima još par meseci, vreme je da se još sada pripremaju ramovi, košnice, kao i da se razmišlja o investicijama u narednoj godini. Istopljeni vosak treba zameniti za satne osnove - poželjno je da osnove odstoje neko vreme pre stavljanja u ramove. Za narednu sezonu treba nabavljati šećer.

Još uvek je povoljno vreme za sadnju medonosnog drveća - uvek je bolje da se ne čeka proleće. Za setvu medonosnog bilja na proleće sada treba pripremiti zemljište.

Savetuje se da se izvrši čišćenje i dezinfekcija svog pčelarskog pribora i opreme. Takođe, i svih upotrebljavanih košnica, nastavaka i ramova.

Više pažnje treba posvetiti reklami i prodaji meda i drugih pčelinjih proizvoda.