Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

FEBRUAR 2018

Stanje na pčelinjaku

U celini februar je bio sa temperaturama u granicama proseka a karakterističan je po obilnim kišnim padavinama. U nekim delovima Srbije februar je bio ekstremno kišan. Krajem februara nastupio je talas hladnoće sa vrlo niskim temperaturama.

Zimovanje pčelinjih društava za sada, reklo bi se, uglavnom normalno teče.

Radovi na pčelinjaku

Ako su pčelinja društva bila dobro pripremljena za zimu, pčelari još uvek ne moraju da otvaraju košnice radi nekih intervencija. Kraj zime i početak proleća nose nagle vremenske promene a što je veoma važno, treba sačekati da u košnicama dođe do kakve-takve obnove brojnosti pčelinjih društava. Pojava prvog legla je važna, ali ako se to dogodi isuviše rano i posle toga naglo zahladi, efekat obnove ne može da se oseti, posebno kod srednjih i slabijih društava. Naprotiv, ionako stare i iscrpljene letnje-jesenje pčele sada će biti još više iscrpljene. Iako je posavetovano da se košnice ne otvaraju bez preke potrebe, za pčelare sa velikim brojem pčelinjih društava dobro je da radi sticanja nekog uvida, probno otvore nekoliko karakterističnih košnica. I pčelari sa manjim brojem košnica mogu to da urade, posebno ako vremenske prilike budu povoljne i pčele normalno izleću.

Veoma korisna mera kojom se može pomoći pčelinjem društvu da se bolje razvija sada, krajem zime, je da se približi ram sa medom uz samo leglo. To je posebno značajno ako se pri kontrolnom pregledu određenog broja košnica pokazalo da uz pčelinje klube nema dovoljno hrane. Pogače nema potrebe davati bez posebnih razloga, ali ako u košnici nema ramova sa hranom koji bi mogli da se dodaju, onda davanje pogače ima svrhu.

Ako se ispred neke košnice ili na poletaljci primeti nešto posebno - dosta mrtvih pčela, izmrvljeno saće, tragovi proliva i dr. košnicu treba otvoritii i pogledati o čemu se radi. U slučaju stradanja, košnica se zatvara, ramovi vade ili eventualno ostavljaju do prve prilike za vađenje. Ako je u košnicu ulazio miš ili rovčica, košnicu treba očistiti, srediti, pri čemu se ramovi sa pčelama privremeno pomeraju na drugi kraj košnice ili eventualno vade dok se košnica ne očisti. Nekada se desi da više ramova bude oštećeno - eventualno rešenje je da se neki pogodan ram uzme iz neke druge košnice.

Ostali radovi

Sada treba požuriti sa pripremama ramova, voštanih satnih osnova, ako to ranije nije urađeno. Treba nabaviti šećer za prolećnu prihranu. Takođe, dobro je što pre planirati eventualna nova ulaganja u pčelinjak.

Ako vremenske prilike dozvole, može se obavljati sadnja medonosnog bilja na pčelinjaku i okolini. Pčelari koji su u mogućnosti da seju neko medonosno bilje (facelija, slačica...) treba da obave pripremu zemljišta.