Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2018

Stanje na pčelinjaku

Jun je bio topao i sa dosta padavina. U junu su pčelinja društva u maksimumu snage, ali je i potrošnja hrane velika. Tamo gde su pčelari uzimali više ramova sa medom nego što je trebalo, društva ostaju na kritičnim zalihama.

Radovi na pčelinjaku

Na pčelinjacima sada su najčešći poslovi skidanje medišta radi vrcanja meda i formiranje novih rojeva. Sam pregled društava nije toliko neophodan ali je koristan i može da se savetuje. To je najpre radi dodavanja ramova sa satnim osnovama - da se iskoristi unos polena i junska podsticajna paša za gradnju saća i zaleganje matice. Stari i loši ramovi se vade i dodaju satne osnove, uglavnom u sredinu legla. Ako podsticajna paša nije dovoljno jaka onda treba dodavati šećerni sirup dva-tri puta.

Pregled društava je koristan i za slučajeve ako je pčelinjak sklon rojevnom nagonu - da se predupredi izletanje rojeva. Takođe, pregled teba iskoristiti da se proceni kvalitet matice i odluči da li je treba menjati ove godine ili ne. U slučaju da se menja, to je najbolje obaviti što pre. Stara matica se eventuano može ostaviti u nekom roju, kao rezerva. Može se desiti i tiha smena, tako da ne treba uvek po svaku cenu eliminisati stare matice.

Novoformirane rojeve treba negovati, kako bi bili sposobni za prezimljavanje.

Krajem meseca obično počinje paša suncokreta, pa pčelari koji nameravaju da sele na tu pašu, treba da se na vreme pripreme.

Na pčelinjacima treba da stoje lovilice za osice i stršljenove. Takođe, treba održavati pojilice.

Ostali radovi

Radi vrcanja meda treba urediti prostorije za vrcanje i obezbediti ambalažu. Za nove rojeve pripremiti košnice ili nukleuse.