Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MAJ 2022

Stanje na pčelinjaku

Tokom aprila bilo je nekoliko situacija kada su se u nekim krajevima noćne temperature spuštale do ispod nule, pa se dogodilo da je bagrem u nekim krajevima oštećen. Mnogo je zavisilo od mikroklimatskih uslova, čak i na jednom istom prostoru stanje bagrema je različito. Pravu ocenu oštećenja pčelari ne mogu da daju pre nego što počne paša i pre nego što se vidi kako, gde i koliko je medilo. Nadamo se da oštećenje bagremovih pupoljaka nije bilo masovno i da će to što je preostalo biti dovoljno za dobru pašu.

S obzirom da temperature nisu bile visoke, početak cvetanja bagrema će da se raširi na više dana. U nizijskim delovima, prvo cvetanje nastupa između 4. i 7. maja, ali većina bagrema će biti u cvetu tek od 8-10. maja, pa možda i nešto kasnije. U brdovitim krajevima glavno cvetanje će da počne kasnije, verovatno oko 15. maja, s tim da će i tamo da ima mesta gde će deo bagrema da procveta u drugo vreme, u konkretnom slučaju ranije.

Pčelinja društva se dosta razlikuju po snazi. Stiče se utisak da je znatan deo društava u nekim periodima zastajao sa razvojem - kada se očekivalo da se broj pčela poveća, to se nije uvek tako dešavalo i postojali su zastoji. Ima pčelinjaka gde je razvoj išao dosta usporeno i gde pčelari nisu uspeli da ih dovoljno razviju. Na drugoj strani, ima i pčelinjaka u veoma dobrom stanju. Kao retko kada, ovog proleća će na nekim pčelinjacima sa jakim društvima biti i nešto voćnog meda za vrcanje. Reč je o društvima kojima su rano postavljeni medišni nastavci i koja su bila spremna da iskoriste voćnu pašu, kao i pašu vrbe, perka i druge prolećne paše.

Radovi na pčelinjaku

S obzirom da počinje bagremova paša i da je većina pčelara već postavila medišne nastavke, sada uglavnom nema posla vezanih za pregled pčelinjih društava. Glavni posao je praćenje unosa nektara i dodavanje novih medišnih nastavaka. Mogu odmah da se dodaju dva ili čak i tri medišna nastavka (misli se na DB košnice) ili jedan ili dva LR, pogotovo ako pčelar živi dalje od pčelinjaka i nema mnogo vremena za obilaske. Ako se nastavci dodaju postepeno, treba se držati toga da se drugi medišni nastavak postavlja ispod prvog odmah čim se vidi da je prvi napunjen od 1/3 do 1/2. To važi za prvu polovinu paše i udarne dane, sa najvećim unosom. Pred kraj paše je sigurnije nove nastavke dodavati iznad postojećih. Ako se nema dovoljno izgrađenog saća može se dodati i ceo nastavak sa satnim osnovama, s tim da bi mnogo olakšalo situaciju ako se ima jedan izgrađen nastavak. Kada pčele pređu u njega i počnu na donose med, kada ga napune do probližno polovine, novi nastavak sa satnim osnovama treba postaviti ispod. Varijanta je i da se postavi iznad, s tim da se nekoliko ramova sa nešto meda iz donjeg nastavka podignu gore a ramovi sa osnovom spuste dole, bliže krajevima.

Medišta treba postaviti i slabijim društvima kako bi im se dala šansa da makar i manji unos deponuju u medište i da se izbegne blokada legla.

Na pčelinjacima gde se češće javlja rojenje, pčelari će morati da na to obrate više pažnje i eventualno da otvaraju košnice i kontrolišu. Znak mogućeg rojenja može da bude ako neko društvo smanji unos nektara, dok ostala donose više, kao i ako pčele prave velike "brade" na poletaljkama. Provera na postojanje matičnjaka može da se radi i delimičnim podizanjem plodišnog nastavka, tako da ramovi mogu da se pogledaju sa donje strane - većina rojevnih matičnjaka se tako veoma lako uočava.

Ostali radovi

Pčelari koji nemaju dovoljno medišnih nastavaka trebalo bi da požure sa nabavkom, takođe sa izradom ramova, ožičavanjem i postavljanjem satnih osnova. Oni koji nameravaju da uvećavaju broj pčelinjih društava obezbediće košnice, ramove. Sada je vreme za rezervaciju kupovine matica i rojeva za ovu sezonu, ukoliko to nije ranije urađeno.

Oni koji nameravaju da sele pčelinja društva trebalo bi da obiđu terene i da dogovore sve vezano za selidbu, takođe i da obezbede potrebnu dokumentaciju o zdravlju pčelinjih društava.

Vreme je i da se urede prostorije za vrcanje meda, da se pripremi oprema i eventualno nabavi nova. Takođe i za nabavku ambalaže za med.