Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

U nekim krajevima (Vojvodina u Srbiji, Slavonija u Hrvatskoj, posebno blizu utrina i oko velikih reka) bilo je unosa nektara i u oktobru i pčelinja društva su bila aktivna kao u proleće, donosila nektar i polen i negovala leglo. Kao krajnost tome, veliki broj pčelinjih društava u drugim krajevima umanjivalo je svoju aktivnost i prekidalo ciklus negovanja legla. Tako, može se reći da pčelinja društva ulaze u zimu pod veoma različitim okolnostima.

 

Radovi na pčelinjaku

Topli dani u oktobru pogodovali su pčelarima koji nisu ranije stigli da obave važne poslove na pčelinjacima. Relativno toplo vreme bi moglo da se nastavi i u prvoj polovini novembra, pa lepe dane treba iskoristiti za obilaske pčelinjaka i neophodne poslove.

Tretiranje protiv varoe oksalnom kiselinom praktikuje se u periodu kada nema legla u košnici a to je baš slučaj u novembru, koji se može smatrati jednim od najmirnijih meseci u godini po pitanju aktivnosti pčela. Ove godine će to biti manje izraženo, za razliku na primer od prošle, kada je već početkom novembra pao sneg i zahladnilo, ali pčele ipak imaju neki svoj kalendar

Ako nisu ranije postavljena, sada treba staviti češljeve ili neku drugu zaštitu od ulaska miševa u košnice. Posmatranjem stanja na poletaljkama videti da li možda nema nečeg neuobičajenog (puno izmrvljenog voska na poletaljci, više mrtvih pčela, prevelika popodnevna aktivnost u košnici kada sve druge košnice miruju)  i u slučaju da se primete neki znaci koji bi ukazivali na to iskoristiti prvi topliji dan za otvaranje košnice i intervenciju. Ako je baš neophodno, košnica se može otvoriti odmah, bez odlaganja. Najčešći mogući problemi sada mogu biti da neko društvo jako oslabi ili strada iz nekog razloga (varoa, virusi, nedovoljno pčela i slabo odhranjenih) i da tako postane žrtva grabeži ili napada osica.

Ne savetuje se da se još sada dodaju pogače jer je normalno očekivati da čak i društva sa malo hrane imaju makar toliko da izdrže do decembra i početka januara. Sada od gladi mogu da uginu samo ona društva koja su eventualno opljačkana i opustošena. Ipak, ako pčelar baš insistira na dodavanju, to se može učiniti krajem meseca. U slučaju dodavanja dok su temperature još visoke, obratiti pažnju da pogače slučajno ne omekšaju suviše i propadnu među ramove, pa je dobro otvarati ih manje nego inače tokom zime.

Ne treba, dakle, otvarati košnice kod kojih ne uočimo neke posebne znakove i bez neke posebne potrebe. Najavljuje se relativno toplo vreme za prvi deo meseca pa  bi od radova u košnci jedino možda mogao da klubetu približi neki ram sa puno meda, ako to nije ranije učinjeno i ako postoji bojazan da je pčelinje klube udaljeno od ramova sa hranom. Iskusni pčelari imaju realniju prestavu o tome kako im pčele zimuju a mlađima se savetuje da vode evidenciju o stanju koje ostave ukošnici, merama koje su preduzimali i rezultatima - posledicama tih postupaka.

 

Ostali radovi  

Sađenje medonosnog bilja je najbolje raditi kada biljke miruju i novembar je veoma povoljan period za to. Šteta je ne iskoristiti slobodan prostor u blizini ili na samom pčelinjaku za sađenje biljaka koje daju nektar i polen. To se može spojiti i sa još nekim drugim koristima od tih biljaka, kao što je stvaranje žive ograde oko pčelinjaka, zaštita košnica od vetra i prejakog sunca, upotreba jestivih plodova ili na drugi način korisnih delova biljaka.

Sve veću zainteresovanost stanovništva za zdravu ishranu i alternatvne vidove lečenja, među kojima je i apiterapija, iskoristiti za proširenje sopstvenog obrazovanja iz tih oblasti, kao i deljenje tih saznanja sa potrošačima meda i svim zainteresovanim.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice novembar2007.