Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2009

 

Stanje na pčelinjaku  

Topli dani tokom septembra bili su povoljni da se pčelinja društva postepeno pripremaju za zimu, da prenose med unutar košnice, da donose polen, nektar, propolis i dr. Ukoliko društva nisu skorije prihranjivana, matice su sve više smanjilvale nošenje i već krajem septembra neke košnice su ostajale bez otvorenog legla, pa čak i bez ikakvog legla. To ne treba da brine pčelare sa manje iskustva, jer je deo uobičajenog ciklusa. Već negde krajem decembra matice bi mogle ponovo da počnu sa nošenjem jaja. Nezahvalno je davati opšta predviđanja ali na osnovu dosadašnjih zapažanja čini se da bi zimovanje pčela moglo da bude dosta dobro i da će društva u proleće izaći snažna i sa puno hrane
Što se tiče varoe, pisali smo da je uglavnom bilo izveštaja o vrlo maloj zaraženosti i o malom opadanju varoe posle tretmana. Ipak, tokom septembra, stizali su i neki izveštaji o velikom opadanju varoe, samo kod nekih košnica ili na celom pčelinjaku.

 

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji su na vreme obavili poslove pripreme društava za zimovanje sada nemaju mnogo posla. Potrebno je da na leta stave neku zaštitu protiv eventualnog ulaska miševa i rovčica u košnicu (ćešljeve, limove...).

Ako nisu sigurni u efekat tretiranja protiv varoe, mogu da ponove tretman nekim drugim sredstvom a to ne moraju da vrše na svim košnicama, već samo kontrolno, na nekima, pa ako je opadanje značajno, onda i na ostalim. U košnicama gde više nema otvorenog legla može se izvršiti tretman oksalnom kiselinom.

Dobro je da se na pčelinjaku postavljaju flaše - lovilice, sa nekim mamcima za osice i stršljene, koji će u njih upadati a neće moći da izađu. Za te svrhe se mogu koristiti i obične flaše, kao i flaše sa nešto širim grlićima (ali ne previše da osice mogu da izađu). Moguće je napraviti i improvizovane lovilice tako da se plastična flaša iseče na dva dela i onda gornji deo preokrene i umetne u donji deo, da grlić bude okrenut nadole.

Ako je neophodno uraditi neke intervencije u košnicama podizanjem ramova, to je svakako bolje učiniti što pre, dok su pčele zbog toplog vremena van klubeta. Najbolje je naravno omogućiti mir na pčelinjaku i bez otvaranja, samo vizuelno posmatrati košnice i rad pčela.
Ako se ipak vrši neki pregled košnica treba obratiti pažnju na to kakvo je leglo i da li je zdravo i kompaktno. To se lakše uočava u periodima kada se leglo smanjuje, kao što je slučaj u ovom mesecu.
Ukoliko se možda naiđe na neku košnicu koja ima lažnu maticu (trutovsko leglo, nema radiličkog legla, puno trutova u košnici, nema matice) onda takvo društvo treba rasformirati ili eventualno spojiti sa drugima.

 

Ostali radovi  

Sada se mogu saditi sadnice medonosnog drveća i šiblja na pčelinjaku i njegovoj okolini. To je uvek bolje uraditi ranije, kako bi se biljke bolje prilagodile za prolećni razvoj, a ranom sadnjom se koristi prednost što će tokm jeseni i zime biti više prirodne vlage potrebne biljkama pa će kasnije biti manje potrebe da se zaliva. Ipak, ako je potrebno, zasađene bilje treba i sada zaliti.

Ako to nije ranije urađeno, treba prokontrolisati postolja košnica, da li su stabilna i da li su košnice dobro postavljene - najbolje bi bilo da budu vrlo blago nagnute napred - ka letu, što štiti od ulaska vode na podnjaču i olakšava pčelama čišćenje košnice.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u oktobru  prošle godine, možete se upoznati preko stranice oktobar2008.