Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2018

Stanje na pčelinjaku

Posle vrlo promenljivog vremena u septembru, oktobar je bio veoma topao, među najtoplijim u istoriji merenja. Takođe, bio je i izrazito sušan, pogotovo u nekim delovima Srbije. Krajem meseca moglo se videti da je većina lišća sa drveća opala.

U košnicama prestaje negovanje novog legla i u dosta slučajeva nema ni zatvorenog. To može da se smatra za dobro jer negovanje legla mnogo iscpljuje pčele a nema garancija da bi eventualne novoizležene mogle da dožive do proleća.

Radovi na pčelinjaku

Sada nastaje period mirovanja i praktično na pčelinjaku nema nekih posebniih poslova osim da se povremeno obilazi i da se obavljaju poslovi koji nisu vezani za otvaranje košnica. Košnice se otvaraju samo u slučaju potrebe - ako se vidi da nešto nije u redu, da je ulazio miš, nastupila grabež i sl. Takođe, obratiti pažnju i na moguće slučajeve napuštanja košnice, što se na žalost dešava i na pćelinjacima u Srbiji. Ne možda tako učestalo, masovno i ne svuda, ali dešava se.

Ako se možda uoči da je neko društvo ostalo bez hrane zbog grabeži, s obzirom na toplo vreme još uvek može da mu se pomogne prihranjivanjem a najbolje je rešenje je da se to kombinuje sa dodavanjem ramova sa medom iz rezerve-viška drugih košnica, ako je sačuvano.

Krajem meseca treba postaviti češljeve protiv ulaska štetočina u košnice (miševi, rovčice) ili napraviti neki pogodan ograničivač po visini i širini leta. Leta treba da su sužena i dobro je da na svakoj košnici postoji gornje leto.

Ostali radovi

Pri toplom i suvom vremenu može da se obavi farbanje košnica. Ako nije obavljeno topljenje voska, to treba sada uraditi.

Vreme je da se više pažnje posveti reklami i prodaji meda i drugih pčelinjih proizvoda.