Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2022

Stanje na pčelinjaku

Postepeno ulazimo u jesen, ali u prirodi i dalje ima cveća i pčele donose polen, takođe i nektar, sve to ipak u malim količinama. Pčelinja društva smanjuju negovanje legla, matice postepeno prestaju sa nošenjem i do kraja meseca će verovatno znatan broj društava da bude bez legla ili možda samo sa nešto zatvorenog legla. Što se snage društava tiče, kao što je prethodnih meseci ovde pisano, u centralnim delovima Srbije, gde nije bilo suncokretove paše, društva su u većini slučajeva slabija od prosečnih u ovo doba godine. Društva koja su imala suncokretovu pašu su u mnogo boljem stanju.

Snabdevenost hranom je najviše zavisila od aktivnosti pčelara i toga da li je i koliko hranjeno sirupom. Ćini se da su pčelari ozbiljno shvatili zadatak dopune rezerve hrane i da su dobro prhranjivali, uprkos teškoćama u nabavci šećera. S obzirom da su društva većinom slabija nego obično, u znatnom broju slučajeva jako prihranjivanje je dovelo do prilične blokade najpre u centru klubeta, na ramovima sa leglom.

Radovi na pčelinjaku

Početkom meseca, s obzirom da prilično toplo vreme, tamo gde prihranjivanje iz bilo kog razloga nije do kraja završeno, može da se dodaje sirup. Eventualno stavljanje pogača, pogotovo ovako rano, ne preporučuje se. Ako postoji bojazan da društva nemaju dovoljno hrane, treba ih pregledati i ako je potrebno, na neki način im pomoći. Jedna od mogućih mera je da se ramovi sa najviše meda primaknu uz samo klube, odnosno uz leglo, ako ga ima. Praktično, društva treba suziti na onoliko ramova koliko pčele dobro zaposedaju i krajnji ramovi u tako suženom delu košnice treba da su sa najviše meda, koji treba da bude dostupan pčelama tokom zime. Preostali ramovi, za koje se oceni da ne treba da stoje unutar klubeta, ostaju izvan suženja, odnosno izvan tih ramova sa medom. Ako je u sredini ostao neki ram na kome je bilo leglo a na kome ima nedovoljno meda, njega treba izvaditii time se prostor klubeta sužava za jedan ram.

Obezbediti da su leta na košnicama zaštićena od eventualnog ulaska štetočina - miševa i rovčica. To može da se uradi postavljanjem "češljeva" ili pak sužavanjem leta po visini limom ili letvicama od tvrđeg drveta. Savetuje se da svaka košnica ima otvoreno gornje leto, najbolje okruglo, prečnika 25mm, i to bez poletaljke. Treba se držati toga da ramovi na kojima je glavni deo pčelinjeg klubeta stoje u pravcu leta - gornjeg i donjeg. Što se tiče položaja košnica, sada je vreme da se eventualno poprave postolja, da se košnice podignu na više postolje, radi smanjenja uticaja vlage i radi boljeg zimovanja, a takođe i da se eventualno koriguje položaj košnice u odnosu na sunce. Savetuje se da leta budu okrenuta najbolje ka jugu, eventuano jugoistoku ili jugozapadu. To su najbolji položaji za zimovanje i to treba smatrati za prioritet a ne da se rukovodimo položajem košnice koji je najpogodniji za rano izlletanje na pašu.

I dalje treba održavati lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Najbolje je da se što pre izvrši toplljenje svog sakupljenog voska a odvojeno - topljenje voska iz voštanih poklopćića, ako to nije ranije urađeno. Takođe, ako to nije ranije urađeno, sa medišnih ramova treba sastrugati propolis.

Dobro je da se još sada počne sa pripremama za narednu sezonu - kako sa pravljenjem planova, tako i sa konkretnim poslovima, nabavkama idr.