Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2018

Stanje na pčelinjaku

Tokom septembra smenjivalo se toplo i hladno vreme i to skoro u ekstremima. Takođe i kada se posmatra dnevna promena - jutra su bila sveža a tokom dana prilično toplo za ovo doba godine, što se posle smenjivalo sa hladnim vremenom. Što se tiče padavina, može da se smatra za sušan mesec, u nekim krajevima je čak bio ekstremno sušan.

Uslovi za rad sa pčelinjim društvima su sada svakako neuporedivo povoljniji nego što su bili većinom avgusta. Kiše su pogodovale da se priroda osveži i da procvetaju biljke jesenje cvetnice koje će pčelama davati manje količine nektara i polena.

Zbog velikih vrućina u avgustu neki pčelari nisu ni pregledali pčelinja društva, a sada su vremenske prilike za rad mnogo pogodnije.

Radovi na pčelinjaku

Ako glavni jesenji pregled nije obavljen prošlog meseca, to treba sada što pre uraditi. Svi saveti koji su dati za agvust ostaju i dalje na važnosti, s tim što treba imati u vidu da je pčelama sada preostalo manje vremena da reaguju na razmeštaj ramova i prihranjivanje. Dakle, sada treba raditi nešto jednostavnije a samo prihranjivanje treba da bude efikasno. Savetuje se da u budućem zimskom klubetu pčela treba da se ostavi ne više od 5 ramova sa leglom, jedino kod baš jakih društava 6 ramova. To je zato što je tokom zime znatno smanjen broj pčela i klube je manje, pa treba da dohvati ramove sa medom sa svoje obe strane. Biraju se ramovi sa najboljim saćem, ostali (obično 1-2) se stavljaju sasvim na kraj košnice, iza ramova sa medom i to ne zajedno, ako ih je dva, već jedan na jednoj strani košnice a drugi na drugoj. Što se tiče količine meda, relativno umeren i realan kriterijum je da to bude 1,5kg meda po ramu. Misli se ne na ukupan broj ramova u košnici već na one prepakovane ramove koji će da budu dostupni zimskom klubetu - znači od rama sa najviše meda sa jedne strane klubeta do najviše meda sa druge.

Prihranjivanje radi dopune rezerve hrane može da se obavi i u septembru, mada to naravno nije idealan slučaj i ako se radi treba obaviti što pre. Posle toga, pčele treba ostaviti na miru da se pripremaju za zimovanje. Krajem septembra može da se očekuje smanjenje zaleganja matice, pa čak i prekid zaleganja, zavisno od uslova paše, genetike pčela i primenjenih postupaka u radu sa pčelama.

Ostali radovi

Ako medišni nastavci nisu složeni i pripremljeni za zimu, to sada treba uraditi. Pri tom se misli i na eliminisanje ramova na kojima je eventualno bilo legla ili polena, jer su oni najpodložniji napadu moljaca. Pred slaganje medišta treba sastrugati propolis sa ramova i nastavaka. Svo sakupljeno saće sa pčelinjaka treba pretopiti.

Prokontrolisati postolja košnica i ako je potrebno popraviti ih. Držati se toga da košnice treba da budu najmanje 20cm iznad zemlje. Ako je višlje to je bolje ali ne treba preterivati jer to može da oteža rad sa medišnim nastavcima.