Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2022

Stanje na pčelinjaku

Tokom avgusta bilo je više kišovito u odnosu na prosek i to je znatno osvežilo prirodu. Za pčelinje zajednice veoma je dobro što krajem leta u prirodi ima više biljaka koje daju polen i ponešto nektara. Medljika se nije javljala, iako su joj se u nekim krajevima nadali.

Pčelinja društva se veoma razlikuju po snazi i reklo bi se da je gledano po nekom proseku, u košnicama manje legla i pčela nego uobičajeno u ovo vreme. Krajem avgusta, broj ramova sa leglom se najčešće svodio na 3-4, retko gde više. To se najpre odnosi na krajeve ucentralnoj Srbiji, gde nije bilo suncokretove paše, dok tamo gde su pčelinja društva koristila tu pašu, sitacija je sigurno znatno bolja.

Pčelari nisu javljali o velikoj najezdi varoe, ali krajem meseca su počele da stižu vesti o tome da se ponegde uočava varoa na pčelama i da se vide i pčele bez krila i vrlo oslabljena društva. Posebno zabrinjavaju infformacije o velikim stradanjima na nekim pčelinjacima - reč je o napuštanju košnica, za šta se može smatrati da je posledica kombinovanog dejstva varoe i virusa.

I dalje je na pčelinjacima ćesta pojava grabeži, što u blažim slučajevima otežava rad na pčelinjacima a u težim potpuno onemogućava i dovodi do stradanja pojedinih društava, posebno rojeva i oplodnjaka.

Radovi na pčelinjaku

Aktivni deo sezone se privodi kraju i pčelari koji su uradili jesenje preglede i pripremili društva za prezimljavanje, sada praktično nemaju razloga da otvaraju košnice, osim možda da vrše prihranjivanje, ako to nisu završili. Ako su u košnice stavljane trake protiv varoe, njih treba po naznačenom uputstvu ukloniti posle određenog perioda. Otvaraju se samo košnice koje nam se po nečemu učine sumnjivim, ili radi kontrole može da se otvori par košnica, da se stekne uvid u zalihe hrane posle završenog prihranjivanja. Ako društvo ne preuzima sirup najpre treba prokontrolisati hranilicu - da slučajno nje zapušena. Ako to nije slučaj, moguće da sa društvom nešto nije u redu - možda je isuviše slabo ili nešto nije u redu sa maticom.

Oni koji nisu izvršili jesenji pregled, to treba da učine što pre. Iz centralnog dela pčelinjeg gnezda, gde će pčelinje društvo da se zazimi, treba ukloniti sve ramove sa nedovoljno izgrađenim, nezaleženim i mladim saćem, kao i ramove sa lošim saćem. Ramove sa najviše meda i polena treba približiti tom pčelinjem gnezdu, sa obe strane, a ramove koji se vade iz centra možemo staviti sasvim skraja košnice ili, ako su prazni, pretapaju se. Ako se proceni da je matica previše stara i u lošem stanju, potrebno je da se promeni i doda nova. Društva bez maice treba rasformirati - spojiti sa drugim društvom ili istresti pčele i uklonitikošnicu, ako je isuviše malo pčela ostalo u košnici. Ukoliko tretman protiv varoe nije urađen, to treba hitno uraditi.

Voda i dalje treba da je prisutna u pojilicama i treba održavati lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Pošto pčelari sada imaju nešto više vremena, mogu više pažnje da posvete uređenju pčelinjaka. Još važnije od toga je naravno da se najpre prokontroliše ispravnost košnica i utvrdi da li su pogodne dau njima pčele provedu zimu - ako nisu potrebno ih je što pre popraviti ili zameniti. Obezbeđivanje stabilnih i dobrih postolja za košnice je takođe veoma važan zadatak pred nastupajuću jesen i zimu.

Ako je potrebno, medišne nastavke treba presložitii i izvršiti selekciju ramova - one koji su najviše podložni delovanju voštanog moljca treba ukloniti i saće pretopiti. Sav sakupljen vosak sa pčelinjaka treba pretopiti.